Köszöntő

Kedves Látogató!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt portálunkon, az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület Elnökségének és tagjainak nevében.

Világunk, környezetünk, otthonunk, munkahelyünk fejlődése közvetlen kapcsolatban áll az informatika és az ahhoz kapcsolódó eszközök, tudás valamint kommunikáció fejlődésével. Minél jobban elsajátítjuk az infokommunikációs eszközök kezelését, annál inkább vágyunk rá, hogy minél korszerűbb technológiát használhassunk. Hisz egy idő múlva rádöbbenünk arra, hogy a verseny – korszakunk e periódusában – csak ezen eszközök hatékony alkalmazása révén nyerhető meg.

Egyesületünk tagjai úgy gondolják, el kell követnünk mindent annak érdekében, hogy környezetünkben az infokommunikációs technológia (IKT) minél szélesebb körben kiépüljön. El kell érni azt is, hogy az eszközök technológiai diverzifikációja a lehető legszélesebb körű legyen (vezetékes szolgáltatók, mobil szolgáltatók, műholdas és vezeték nélküli szolgáltatók stb.), és minél nagyobb internetes sávszélesség álljon a rendelkezésünkre.

Ezek a lehetőségek a területi kiegyenlítődés és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében ne csak a nagyvárosokban jelenjenek meg, hanem a régió legtávolabb eső és legkisebb településein is.

Célunk többek között az is, hogy megértessük a közigazgatás és a vállalkozói szféra döntéshozóival a következőket.

A hosszú távú növekedés, a fenntartható gazdasági fejlődés, a foglalkoztatottság szintjének emelése, a környezetünk megóvásának záloga az információs társadalom megteremtése, és minden ember számára elérhetővé tétele.

Önálló informatikai szakemberként, munkahelyi informatikai vezetőként megfogalmaztuk együttműködési szándékunkat. Annak érdekében tettük, hogy a társadalom céljainak megfelelően, az egyesületünkön keresztül is segítsük e nemes célok széleskörű megvalósíthatóságát és megvalósítását. Figyelembe véve az Európai Unió információs társadalom építése területén megalkotott stratégiáit (eEurope2003, eEurope2005, eEurope+, i2010), a hazai stratégiákat (MITS, eKormányzat), a térségi stratégiákat (RITS, megyei és kistérségi stratégiák), az üzleti szféra gazdasági stratégiáit, valamint a lakosság igényeit.

Az infokommunikációs technológia ott van a mindennapjainkban. Amikor felkelünk, és bekapcsoljuk a TV-t vagy a rádiót. Amikor felvesszük a telefont. Amikor bekapcsoljuk a számítógépet, és megnézzük a legfrissebb híreket. Amikor otthonról, interneten intézzük ügyeinket. Ehhez kiépített kommunikációs rendszerekre van szükségünk. Ezek „hálószemeiben” olyan eszközök találhatóak, amelyek által kapcsolatot teremtünk a világgal: telefon, számítógép, informatikai rendszerek, korszerű irodai eszközök, gépsorok, közlekedési eszközök. Mind-mind lehetővé teszik modern világunk kialakítását (digitális családi ház, modern és hatékony munkahely, elektronikus közigazgatás).

Amikorra már szinte valamennyi háztartásba és munkahelyre bekötötték a szélessávú internetet, és rendelkezésre állnak a modernebbnél modernebb eszközök, az elvárásaink sokkalta merészebbé és határozottabbá válnak. Ezért nem elégséges csupán a kommunikációs technológia fejlesztése és elterjesztése. Szükségünk van megfelelő szintű és minőségű szolgáltatásokra. Ezek a szolgáltatások már tömegesen jelen vannak a fejlettebb országokban illetve régiókban. Pezsdítően hatnak a színvonal további emelésére. Ezáltal közvetlenül ösztönzik a gazdasági fejlődést. Tegyünk meg mi is mindent annak érdekében, hogy ne pusztán igénybevevői, de formálói és megkövetelői legyünk ennek a folyamatnak!

Korunk információs társadalmát tudásalapú társadalomnak is nevezik. Az infokommunikációs technológia és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtotta előnyöket ugyanis csak kellő ismeretek, digitális írástudás birtokában vagyunk képesek hatékonyan kiaknázni.

Portálunk szolgáltatásai és egyesületünk működése mindezen célok megvalósulását kívánja támogatni.

További kellemes böngészést kívánok!