Szervezet

Az egyesület neve: Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület).

Az Egyesület székhelye: 7623 Pécs, Mártírok útja 42.
Alapítási év: 2006.
Működési területe: Magyarország
 Az Egyesület társadalmi, szakmai szervezet, amely határozatlan időre jött létre.A Baranya Megyei Bíróság a társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette, illetve közhasznúsági nyilvántartásba vette.

Nyilvántartási szám: 2635.

A bírósági végzés száma: Pk.60.062/2006/4.
A végzés kelte: Pécs, 2006. május 29. 

A bírósági végzés száma változásról: Pk.60.062/2006/10/I.
A végzés kelte: Pécs, 2009. október 12.

Jogerőre emelkedés: Pk.60.062./2006/4.I. szám, 2006. június 23.
Adószám: 18327960-1-02
Statisztikai számjel (KSH szám): 18327960-9133-529-02
Bankszámlaszám: OTP 11731001-20131069
Az éves tagdíj: 6000 Ft/fő
Alapszabály (2006-2009) kelte: Pécs, 2006. május 15.
Alapszabály (2009 -) kelte: Pécs, 2009. május 16.
Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott non-profit célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

Az Egyesület, a hatályos egyesülési törvény szerint, mint önálló jogi személy működik.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) alapján közhasznú tevékenységet végez. Az Egyesületnek rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az Egyesület legfőbb szerve a rendes tagok összességéből álló Közgyűlés.Az Egyesület ügyintéző szerve a Közgyűlés által négy évre megválasztott Elnökség. Az Elnökség háromtagú: elnökből, két alelnökből áll.

Elnök: Dr. Kristóf Péter
Alelnökök: Szappanos Gábor, Zalay Buda

Közhasznú tevékenységek:


Cél szerinti besorolás: oktatási tevékenység, kutatási tevékenység, egyéb
Fő tevékenység (TEÁOR): 9133 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 További tevékenységek: