Az IVETAR és az I2K által szervezett rendezvény célja, az információs társadalom egyik legkritikusabb problémáját dolgozta fel.

Ficsor József, az IVETAR elnöke záróbeszédében elmondta, hogy az IVETAR az I2K-val közösen már 2010-2011-ben azonosították az alapproblémát, hogy a régió ICT szektorának növekedése szempontjából a legnagyobb kihívás, a jól képzett informatikai szakemberek alacsony száma.

Alapvetően az a probléma, hogy a piacnak azonnal szüksége lenne a jól képzett informatikai szakemberre, miközben az egyetem csak 3-5 év múlva tud képzett informatikusokat kibocsátani, akiket munkájuk során is tovább kell képezni, amely további 2-3 év csúszást jelent. Ez a magyar ICT piac növekedési potenciálját mind világ-, mind Európai viszonylatban csökkenti.

Az Elnök Úr azt is elmondta, hogy Baranya megyében összefogtak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparamarával, a Megyei Munkaügyi Központtal, a Pécsi Egyetemmel, valamint a KKV szektor képviselőivel, alaposabban megvizsgálták a problémát, hisz a piacon több ezer jól képzett informatikusra lenne szükség.

A felsőoktatással együttműködve az ipari szereplők abban is megegyeztek, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oktatás vertikumára, többek között az informatikai szemlélet kialakítását már az alapszintű oktatásban meg kell kezdeni, majd a középiskolában ezt szükséges lenne tovább erősíteni. Ennek célja, hogy az informatikai felsőoktatásba jelentkezők száma sokkal magasabb, a jelentkező alapfelkészültsége pedig sokkal jobb legyen. Ezzel elérhetővé válna, a Bolognai rendszerben BSc szinten a megmaradók száma magasabb legyen, ami által az MSc szintre többen jelentkezhetnének.

A rendezők nagyon örülnek annak, hogy az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége a feladatot a zászlajára tűzte. Az IVSZ és az IVETÁR már közel évtizedes együttműködési tekinthet vissza, amelynek keretében mint területi szintű szervezet az IVETÁR támogatja az országos szintű szervezet (IVSZ) tevékenységét. Ugyanakkor az látható, hogy jelenleg is a probléma azonosítása, illetve társadalmi tudatosítása zajlik, amely problémákat okoz az ország kis és középvállalatainak, különösen azoknak, akik nem csak belföldre termelnek és szolgáltatnak.

Az IVETAR és az I2K azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy mind a piac, mind az oktatási szektor képviselői, különösen a felsőoktatásé, illetve a munkaügyért felelős hivatalok képviselői között jöjjön létre rendszeres együttműködés, amelyet egy erre alkalmas szervezetnek kellene koordinálnia. Az kérjük az IVSZ-től, hogy álljon az élére ennek a kezdeményezésnek folytasson tárgyalásokat a kormányzati szektorral, hogy a probléma azonosításon túl mielőbb szülessen meg a megoldás is.