Tisztújító közgyűlésünket 2023. április 17-én (hétfő) 15 órai kezdettel tartjuk a Körber-ben.

Tervezett napirend:

  • Tisztújítás: elnök és két alelnök megválasztása
  • 2022. évi beszámoló elfogadása
  • 2023. évi tervek és célok meghatározása
  • TanIT-díj meghirdetése, megvalósító csapat létrehozása
  • Tagdíj emelése, az alapszabály adminisztratív jellegű módosítása
  • Tagtoborzás Tolna és Somogy megyékben

Mindenkitől várunk további javaslatokat!

A közgyűlésen online formában is részt lehet venni.

További részleteket hamarosan közlünk.

Dr. Kristóf Péter

elnök